Dla kogo są przeznaczone szkolenia bhp

Szkolenia BHP – dla jednych przykry obowiązek, dla drugich sposób na zadbanie o bezpieczeństwo. Niezależnie od tego co myślimy na ich temat, niemal wszyscy podlegamy obowiązkowi regularnego korzystania ze szkoleń. Dla kogo są przeznaczone i w jakich interwałach muszą być organizowane?

Kiedy nie musisz organizować szkolenia BHP?

Jako pracodawca jesteś zobligowany do przechodzenia regularnych szkoleń BHP dla pracodawców, nie rzadziej, niż raz na 5 lat. Takie szkolenie trwa 16 godzin, a więc dwa dni robocze i powinno zostać przeprowadzone do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia wstępnego. Jednak dotyczą one pracodawców – jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą albo jesteś współudziałowcem w spółce, ale nie jesteś w niej zatrudniony, ani nie zatrudniasz pracowników, to nie ciąży na Tobie obowiązek przechodzenia szkoleń BHP. Oczywiście warto pamiętać, że sytuacja ulega zmianie po zatrudnieniu pierwszego pracownika.

Jest jeszcze jedna grupa pracowników zwolniona ze szkoleń BHP – w tym wypadku ze szkoleń okresowych. Są to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych – jeśli są zatrudnieni u pracodawcy, którego rodzaj przeważającej działalności nie przekracza trzeciej kategorii ryzyka. Nadal jednak podlegają szkoleniu wstępnemu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, a okresowe szkolenia przypominające zasady BHP mogą pozytywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa na terenie firmy.

Szkolenia BHP – dla kogo i kiedy?

Wszyscy pracownicy, poza wymienionym wyjątkiem, podlegają obowiązkowym szkoleniom BHP – zarówno wstępnym, jak i okresowym. Szkolenia wstępne muszą się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy i składają się z dwóch części – instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Ta pierwsza część może być przeprowadzona przez pracownika służby BHP i jej zadaniem jest zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami BHP, natomiast instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy i prowadzony jest przez pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami (majster, brygadzista, kierownik), a jego celem jest zapoznanie pracownika z zasadami panującymi w danym zakładzie pracy, stosowanymi środkami ochronnymi i wykazanie zagrożeń na konkretnym stanowisku.

Po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego nowoprzyjęty pracownik może rozpocząć pracę, będzie jednak musiał regularnie odbywać szkolenia okresowe – ich częstotliwość i czas trwania zależy od zajmowanego stanowiska. I tak dla:

  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolenie odbywa się co 3 lata, chyba, że pracują na stanowiskach o szczególnym zagrożeniu (wówczas co 12 miesięcy) – czas trwania – 8 godzin lekcyjnych,
  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych u pracodawcy, u którego stwierdzono 3 lub wyższą kategorię ryzyka – co 6 lat, czas trwania 8 godzin lekcyjnych,
  • Pracowników kierujących pracownikami i pracodawców – co 5 lat, trwa 16 godzin lekcyjnych,
  • Pracowników inżynieryjno-technicznych – co 5 lat, minimum 16 godzin roboczych,
  • Pracowników służby BHP – raz na 5 lat, czas trwania min. 32 godziny (w tym 4 godziny ćwiczeń).
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here