PIT-36L krok po kroku

Formularz PIT-36L z założenia przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nie oznacza to jednak z założenia, że muszą to być duże przedsiębiorstwa korzystające z profesjonalnych usług finansowych, czy księgowych. W zakresie tej deklaracji pojawia się wiele pytań. Warto krótko opisać więc zawartość formularza, przed rozpoczęciem pracy nad nim.

Część „A”

Część pierwsza to miejsce na określenie gdzie formularz będzie składany oraz jaki jest cel składania tej deklaracji. Na tym etapie podatnik winien określić właściwy urząd skarbowy oraz zaznaczyć właściwy kwadrat, określając jaki jest cel przygotowania rozliczenia PIT.

Część „B”

Druga część służy określeniu wszelkich danych identyfikacyjnych podatnika – jego imienia, nazwiska, daty urodzenia, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – odpowiednich danych zmarłego przedsiębiorcy.

Część „C”

To miejsce jest przygotowane do zaznaczenia właściwych kwadratów – odpowiadając w ten sposób na pytania ustawodawcy.

Część „D”

Jest to miejsce, w którym rozliczenie PIT obejmuje dochody lub straty ze źródeł przychodów. Innymi słowy, podatnicy będą tam wykazywać przychody, ewentualnie koszy, dochody, bądź straty oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Część „E”

Dotyczy dochodu zwolnionego z podatku. W tym miejscu rozliczenie PIT w pozycji 23 wypełniona powinna być przez podatników zwolnionych z opodatkowania – dochody określone w odpowiedniej decyzji o wsparciu.

W części „E” podatnicy będą również deklarować informacje o stracie z lat ubiegłych (jeżeli takie wystąpiły) w odpowiednim okresie i zostały wykazane, a przez to mają prawo do odliczania tej straty. Z założenia, okresem umożliwiającym rozliczenie straty z lat ubiegłych jest 5 lat.

W części „E” znalazło się również miejsce na podanie informacji o składkach na ubezpieczenie społeczne, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, inne odliczenia od dochodu oraz ulgę na badania i rozwój (tak zwaną ulgę B+R).

pit

Część „F”

To ważna część, która powodować może zwiększenie podstawy opodatkowania lub zmniejszyć stratę. Jest to miejsce gdzie podatnicy wskazują wartości uprzednio odliczonych kwot, do których potem utracili prawo.

Część „G”

Rozliczenie PIT kojarzy się z właściwymi rozliczeniami podatkowymi. To właśnie ta część zeznania podatkowego PIT-36L służy faktycznemu obliczeniu podatku.

Część „H”

Jest elementem formularza umożliwiającym wykorzystanie odpowiednich odliczeń od podatku. Na tym etapie warto podkreślić, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszająca podatek, nie może przekraczać 7,75 % podstawy wymiaru tej składki – z uwzględnieniem zarówno składek krajowych jak i zagranicznych.

Część „I”

Część „I” jest specyficzną formą podsumowania rozliczenia podatkowego, gdzie następuje obliczenie zobowiązania podatkowego oraz wykazany jest podatek należny. Podatek należny zaokrągla się do pełnych złotych.

Część „J”

To miejsce gdzie podatnicy wykazują zaliczki określone w art. 44 ust. 1 oraz kwoty podatku z art. 30G ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Część „K”

Po dokonaniu operacji obliczeniowych, rozliczenie PIT umożliwia ustalenie kwoty podatku do zapłaty lub wskazania kwoty nadpłaty.

Część „L”

W części „L” podatnicy wykazują zryczałtowany podatek dochodowy.

Część „M”

Jest to miejsce w którym rozliczenie PIT umożliwia wykazanie odsetek naliczonych zgodnie z art. 22e Ustawy o PIT.

Część „N”

Stanowi informację o dochodach (przychodach) wykazywanych na zasadach art. 45 ust. 3 c ustawy o PIT.

Część „O”

Jest miejscem, gdzie podatnik może zdecydować o przekazaniu swojego 1% podatku na rzecz określonej organizacji pożytku publicznego.

Część „P”

To dodatkowe miejsce na wskazanie celu szczegółowego przekazania 1% podatku na rzecz OPP – na przykład na wsparcie konkretnej osoby (podopiecznego fundacji).

Część „Q”

Jest miejscem gdzie rozliczenie PIT zostaje rozszerzone o odpowiednie mu załączniki.

Część „R”

Ta część dotyczy podatników, posiadających uprawnienia i ważną kartę dużej rodziny (KDR).

Część „S”

To miejsce kończące niejako deklaracje podatkową jako dokument, gdzie rozliczenie PIT zostaje odpowiednio podpisane przez podatnika.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here