Od czego zacząć budowę domu

Kupiona działka, wybrany projekt domu, przygotowane pierwsze kosztorysy, kierownik budowy i robotnicy gotowi do pracy. Jednak zanim łopata zostanie wbita po raz pierwszy, konieczne będzie zadbanie o właściwą organizację placu budowy. Jakie obowiązki ciążą na inwestorze i o czym koniecznie trzeba pamiętać jeszcze przed rozpoczęciem prac?

Kto jest odpowiedzialny za plac budowy?

Odpowiedzialność za zdarzenia na placu budowy, co do zasady, spoczywa na inwestorze. Zwyczajowo, w chwili rozpoczęcia prac, jest ona cedowana na kierownika budowy. Przekazanie odpowiedzialności wymaga jednak zachowania formy prawnej, konieczne więc będzie sporządzenie protokołu. To bardzo ważny fakt, który w żadnym wypadku nie powinien zostać pominięty. Cesja odpowiedzialności na podstawie umowy ustnej, a nawet pisemnej, ale bez wspomnianego protokołu nie jest formalnie wiążąca i w takim przypadku wszelkie szkody powstałe podczas prac budowlanych obciążają inwestora.

W przypadku wystąpienia specyficznej sytuacji, kiedy kierownik budowy przejmuje jedynie część prac, a inwestor we własnym zakresie zajmuje się realizacją innego etapu, konieczne będzie jednoznaczne rozdzielenie przestrzeni roboczej. Unikniemy dzięki temu nieporozumień i przepychanek prawnych w wypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność za plac budowy obejmuje nie tylko właściwy nadzór prac i ochronę sprzętu, ale też zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno osobom pracującym, jak i ewentualnym postronnym przechodniom, czy też gościom.

Zadania kierownika budowy

Zgodnie z powyższymi informacjami, z punktu widzenia inwestora ważnym aspektem pracy kierownika budowy jest jej protokolarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu. Przepisy wymagają takiego zabezpieczenia placu, które uniemożliwi uzyskanie dostępu dla osób postronnych. Tymczasowe ogrodzenie zapewnia więc już kierownik budowy, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zakupem infrastruktury zajął się zleceniodawca. Atrakcyjną ofertę systemów ogrodzeniowych znajdziemy na stronie https://easyfence.pl/. Jej właściciel oferuje szeroką gamę tymczasowych ogrodzeń budowlanych, które nie tylko spełniają wymogi prawne, ale też skutecznie łączą wysoką jakość z atrakcyjną ceną.

Do kierownika budowy poza wytyczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy należy także odpowiednia organizacja pracy, raportowanie jej postępów oraz działalność interwencyjna, włączając w to zatrzymanie robót w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Przede wszystkim jednak inwestor powinien wymagać stałych i wyczerpujących raportów, które będą dostarczały pełni informacji o każdym etapie budowy. Oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z uprzednio przygotowanym projektem budowlanym, zgłoszenie do odbioru oraz przeprowadzenie procedur odbiorczych wraz z ewentualnym usunięciem wskazanych wad również leży w gestii osoby wyznaczonej do zarządzania budową. Skala obowiązków oraz ich istotność sprawia, że wybór właściwego kierownika budowy staje się kwestią niezwykle ważną i niejednokrotnie decyduje o sukcesie całego przedsięwzięcia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here